PDBeH tekst zeegroen 924x53

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 12 feb 2020

Het Min.van J&V verwacht binnen 3 weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de versterking
van het ondersteuningsaanbod aan interlandelijk geadopteerden die zoeken naar hun afkomst..
Het gegeven dat er enige tijd overheen gaat, doet niets af aan de toezegging van de minister dat er
een financiële impuls zal worden gegeven aan belangenorganisaties die zich inzetten voor geadopteerden die zoeken naar hun afkomst. 


 

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 9 dec 2019

27 nov. 2019 hebben wij bericht gekregen van het MV&J en dat geven we hier in het kort weer.
• Een algemeen aanbod:
- gratis toegang en begeleiding bij inzage in adoptiedossiers en
- verlenging van bewaartermijn van adoptiedossiers van 30 naar 100 jaar
• Een landspecifiek aanbod:
- per land en per organisatie bekijken hoe de zoektochten te vergemakkelijken
- het FIOM gaat met de belangenorganisaties per land in kaart brengen wat nodig is om geadopteerden te helpen met zoeken naar hun roots.
De Minister stelt hiervoor € 1,2 miljoen beschikbaar.

Dit geld moet ten goede komen aan een zo groot mogelijke groep geadopteerden en niet alleen aan geadopteerden die nu al aan hun zoektocht begonnen zijn.

De financiële impuls is dan ook gericht op het versterken van deze belangenorganisaties die zich hiervoor inzetten.

Er worden geen individuele zoektochten bekostigd.

Voorstel van de Minister:
Het Fiom krijgt de opdracht om met de belangenorganisaties in kaart te brengen: 
1. wat in het land van herkomst nodig 
2. hoe de organisaties de interne werkprocessen kunnen verbeteren en gebruik kunnen maken van elkaars ervaringen, kennis en expertise

Diverse belangenorganisaties vinden het FIOM niet geschikt om een leidende rol te spelen (samen met de belangenorganisaties) in het verdeelproces van het toegekende € 1,2 miljoen.

Morgen, 10 december 2019, is er in de Tweede Kamer der Staten-Generaal een Algemeen Overleg over deze zaak.

Wij zullen jullie verder informeren de komende weken.


 

Bericht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie (MV&J) tm 10 dec 2019

Op 18 jan. 2019 heeft het MV&J ons, PDBeH, (en andere Stichtingen die zich bezighouden met het zoeken naar roots van interlandelijk geadopteerden) gevraagd met een plan te komen om interlandelijk geadopteerden te steunen die zoeken naar hun roots.
Helaas zijn we niet tot één gezamenlijk plan gekomen, voornamelijk door verschillende werkwijzen die specifiek zijn voor het land van herkomst.

Ga naar boven