Pessoas Desaparecidas
 
 Brasil e Holanda


Het Team


 

Sônia,
Sônia is één van de Braziliaanse vrijwilligers

Paul zorgt ervoor dat het Braziliaanse DNA terecht komt in de wereldwijde DNA databases zodat er matches kùnnen komen.


Priscila zorgt ervoor dat de hele wereld op de hoogte is van onze activiteiten, zij maakt filmpjes voor ons DNA-project op de sites, FB en de Braziliaanse TV.


.

Els, de penningmeester  |  Anna, de voorzitter  |  Wim, de secretaris

Het bestuur zorgt ervoor dat alle bovenstaande aktiviteiten uitgevoerd kùnnen worden en onderhoudt de contacten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid, ANBI, FIOM en INEA het Expertisecentrum.