Pessoas Desaparecidas
 
 Brasil e Holanda

Beleidsplan.

Het volledige beleidsplan van Stichting Pessoas Desaparecidas Brasil e Holanda kunt u aanvragen via <contact>.
Hier leest u in een paar zinnen waar wij ons mee bezig houden:

Het plan omvat de missie/visie, doelstellingen en de door ons ontplooide belangrijkste activiteiten in de periode 2023-2026.
Tevens geeft het inzicht in onze werving en beheer van de fondsen. Het plan zal iedere drie jaar worden geactualiseerd.
Jaarlijks publiceren wij het jaarverslag, ook weer opvraagbaar via <contact> waarin we verantwoording afleggen over onze werkzaamheden en investeringen, de rootsresultaten, maar ook de tegenslagen en natuurlijk de verbeteringen die wij, aan de hand van het geleerde, door zullen gaan voeren.
Uitgaven zijn noodzakelijk om het doel te bereiken, maar wij stellen alles in het werk deze overheadkosten zo laag mogelijk te houden.
Wij willen dit bereiken met de inzet van vrijwilligers en het verkrijgen van donateurs.